لاگر!

آیا می خواهید گزارش تماس ها و SMS های یک شماره خاص را مخفی کنید؟
آیا می خواهید پس از مخفی کردن گزارش تماس ها و SMS ها بتوانید دوباره آنها را بازگردانی کنید؟
آیا می خواهید از شر تماس ها و SMS های مزاحمین خلاص شوید؟
اگر اینطور است شما در زمان مناسب و در جای مناسب قرار دارید، Loger همه این کارها را با ده ها قابلت دیگر در اختیار شما قرار خواهد داد.

 

مدیریت گزارشات:
• نمایش لیست گزارشات گوشی (تماس و SMS) گروهبندی شده بر اساس شماره تلفن
• نمایش ریز گزارشات مربوط به یک شماره تلفن
• مخفی کردن (حذف از لیست گزارشات گوشی و ذخیره در پایگاه داده نرم افزار) گزارشات
• بازگردانی گزارشات مخفی شده به لیست گزارشات گوشی

محافظت:
• رد تماس های ناخواسته از شماره های درون لیست محافظت شده
• رد SMS های ناخواسته از شماره های درون لیست محافظت شده
• رد تماس های ناخواسته از شماره های ناشناس (شماره هایی که در لیست مخاطبین ذخیره نیستند)
• رد SMS های ناخواسته از شماره های ناشناس (شماره هایی که در لیست مخاطبین ذخیره نیستند)
• ذخیره تماس ها و SMS های رد شده در نرم افزار
• ارسال SMS در زمان رد تماس یا SMS
• تعیین متن SMS ارسالی به شماره تماس ها و SMS های رد شده
• قابلیت اضافه کردن شماره به لیست محافظت شده از طریق:
o صفحه Phone logs (گزارشات گوشی)
o صفحه Saved logs (گزارشات مخفی شده)
o انتخاب از لیست مخاطبین
o وارد کردن شماره دلخواه
o اضافه کردن آخرین شماره تلفن در لیست گزارشات با یک کلیک

قابلیت های دیگر:
• فعال/غیر فعال کردن سرویس رد تماس و SMS
• نمایش/عدم نمایش هشدار (Notification) در زمان رد تماس یا SMS
• Widget جهت سهولت در فعال/غیر فعال کردن سرویس رد تماس و SMS
• محافظت نرم فزار جهت جلوگیری از ورود افراد دیگر از طریق رمز عبور

 

پلتفرم ها:

  • نرم افزار اندروید